Wellness Предизвик - Епизода 12

Твојот поздрав и посреќен живот започнува сега!

Придружи ни се на нашиот 12-неделен Wellness Предизвик и заедно со нашите совети за вежбање и исхрана постигни ги своите цели - на здрав начин!

Епизода 12

 

Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало

 

Епизода 11

 

Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало

Епизода 10 

Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало

Епизода 9

 

Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало

Eпизода 8

 


Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало
Благодарност до Hotel Izgrev Spa & Aquapark

Епизода 7

 


Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало
Благодарност до Ultimatefit Alebras

Епизода 6 

 

Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало

Епизода 5

 


Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало
Благодарност до Ultimatefit Alebras

Епизода 4

 

Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало

Епизода 3

 

Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало

Епизода 2

 

Камера, монтажа и режија: Дарко Митев
Фитнес-тренер: Елена Бубало

 

Епизода 1

 

Камера, монтажа и режија: Дарко Митев 
Фитнес-тренер: Елена Бубало
Благодарност до Park Fitness & Spa

Текст: