Divine

Прекрасна, привлечна, недолива. Таа е жената која ја посакува секој маж, небеска божица.