Milk & Honey Gold

Искористувајќи ја хранливата моќ на традиционалните состојки, Milk & Honey Gold производите содржат органски извори на екстракти од млеко и мед за да навлажнуваат и да регенерираат. Препушти се на сензорното искуство!