Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 производ(и) во кошничка
Points to spend in the

УСЛОВИ

© Copyright 2015, Oriflame Cosmetics S.A. Сите права се заштитени.

Заштитно лого

Заштитното лого на Орифлеим е регистриран заштитен знак на Oriflame Cosmetics.

Генерално укажување

Оваа страница ја овозможува Орифлеим како услуга која подлежи на подолу наведените рокови и услови. Вашето користење на оваа страница потврдува дека Вие ги прифаќате и разбирате овие рокови и услови. Доколку не се согласувате со истите, Ве молиме да не ја користите оваа страница.

Орифлеим е заштитен знак на Oriflame Cosmetics S.A.. Овој знак не смее да се копира или користи без наша изрична писмена согласност. Другите знаци и жигови се имот на нивните релевантни сопственици и за нивна употреба ќе треба согласност.

Можете да преземете една копија од страниците или другите материјали кои се наоѓаат на оваа страна, на поединечен компјутер само за Ваша лична, некомерцијална, интерна употреба, под услов на ниеден начин да не ги манифестирате овие нешта, да ги инкорпорирате истите во некое дело, да ги измените или да го отстраните известувањето за авторски права или легендата за правата на сопственост. Ова е одобрување за лиценца и не претставува трансфер на сопственост. Оваа лиценца не е пренослива и може да биде прекината или отповикана во било кој момент според наше сопствено согледување. Го задржуваме правото да го ограничиме обликувањето на оваа страна и Вие се согласувате навремено да престанете и да прекинете со било какво обликување на цалата или дел од оваа страна откако ќе добиете писмено барање од Орифлеим.

Орифлеим нема контрола врз информациите, страниците, другите материјали и софтвер на страните кои имаат линк до или од оваа страница. Линкот до или од оваа страница не значи дека ние ја одобруваме или препорачуваме таа страница или вршиме застапување во поглед на точноста, квалитетот, безбедноста и погодноста на сите информации, страници, метријали или софтвер кои таму се наоѓаат. Во ниеден случај Орифлеим нема да биде одговорен за вашето користење на таа веб страница. Ги задржуваме сите права да ги ограничиме линковите до оваа страница до крајниот степен дозволен според законот и Вие се согласувате навреме да го отстраните и елиминирате секој линк до оваа страница по Вашиот прием на писмено барање од Орифлеим.

Информацијата, страниците и другите материјали кои се дадени на оваа страница или кои може да се преземат од оваа страница се дадени „како што се“ и без било какви гаранции. Орифлеим не ја гарантира точноста, соодветноста или целосноста на таквите информации, страници или материјали и изрично ја отфрла одговорноста за грешки или пропусти во таа смисла. Вашето користење на оваа страница е на Ваш сопствен ризик и Ваша е одговорноста да преземете предострожни мерки за да се осигурате дека страниците и другите материјали се без вируси т.н.црви, тројански коњи, темпирани бомби и др. или други нешта со деструктивна природа. Оваа страница може да не биде компатибилна со веб пребарувачот или друг софтвер кој Вие го користите. Нема гаранција дека оваа страница може да подлежи на периоди со прекини или недоволен квалитет и во секој момент може да биде прекината.

Оваа страница може да вклучува информации со ограничено важење или непотполни информации, како и информации кои може да се именат или ажурираат без претходно известување. Орифлеим не ја превзема обврската и изрично ја отфрла должноста да ги ажурира или измени таквите информации. Орифлеим не прифаќа одговорност за било каква загуба или штета која настанала како резултат на грешки од невнимание или пропусти кои се појавуваат на оваа веб страница и секој посетител кој користи информации соджрани на оваа страница тоа го прави на сопствен ризик.

ВО НИЕДЕН СЛУЧАЈ ОРИФЛЕИМ, ПРЕТСТАВНИШТВА ИЛИ ПАРТНЕРИ И БИЛО КОЈ ОД НИВНИТЕ ВРАБОТЕНИ, МЕНАЏЕРИ, ДИРЕКТОРИ, КОНСУЛТАНТИ ИЛИ ПРЕТСТАВНИЦИ (ПОНАТАМУ ОЗНАЧЕНИ КАКО КАКО ОРИФЛЕИМ ЕНТИТЕТИ) НЕМА ДА СЕ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВО, ИНДИРЕКТНО, НЕНАМЕРНО, СПЕЦИЈАЛНО И ПОСЛЕДИЧНО ОШТЕТУВАЊЕ ПРЕДИЗВИКАНО ОД (А) БИЛО КОЈА ОРИФЛЕИМ ИНТЕРНЕТ СТРАНА, (Б) ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ ИЛИ НЕМОЖНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОРИФЛЕИМ ИНТЕРНЕТ СТРАНАТА, (В) СЕКОЈ ЧИН ИЛИ ПРОПУСТ НА ОРИФЛЕИМ КОНСУЛТАНТИТЕ ВО БИЛО КОЈ НАСТАН, ДУРИ И ВО СЛУЧАЈ АКО ОРИФЛЕИМ БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ. ВАЖЕЧКИОТ ЗАКОН НЕ МОРА ДА ГИ ДОЗВОЛИ СИТЕ ГОРЕНАВЕДЕНИ ИСКЛУЧОЦИ, ТАКА ШТО МОЖЕБИ ЦЕЛИОТ ИЛИ ДЕЛ ОД ОВОЈ ПАРАГРАФ НЕ СЕ ОДНЕСУВА НА ВАС.

Сите права кои овде не се изрично доделени се резервирани.

Изјавите вклучени на оваа веб страница, вклучувајќи ги без ограничувања се однесуваат на: (i) претставување на нови производи; (ii) нашето идно финансиско работење; (iii) ефектите на продажбите на политичките и /или економските состојби, неповолните валутни флуктуации и конкурентски активности; (iv) нови активности, нови трошоци, времетраење за вакви исплати и годишни заштеди и други бенефиции произлезени од овие активности; (v) оптек на пари од редовно работење, непосредно плаќање и можност за кредитна линија, како и доволноста од вакви фондови во насока на задоволување на паричните побарувања; (vi) користењето на фондови, вклучувајќи и големи инвестиции (и наши проценки за износот на овие инвестиции) и трошоци за реконструкции (и наши проценки за износот на овие трошоци); (vii) расположивоста со сировини и производи, вклучувајќи ги нашите капацитети и третиот договорен добавувач ќе овозможат доволен капацитет за нашето постојно и идно потребно производство; и (viii) чувствителни маркетиншки инструменти кои се однесуваат на ризикот на пазарот, содржат одредени идни изјави кои се однесуваат на потезите на Орифлеим, економски перформанси и финасиски услови како и планови и очекувања

Без ограничувања на горе кажаното, вклучувајќи ги и зборовите “верувања“, “очекувања“, “проценки“, “проекти“, “предвидувања“, “можеме“, “ќе“, “би требало“, “бараме“, “ планираме“, “според распоред“, “предвидуваме“ или “имаме намера“ и слични изрази се исто така слични, далекусежни изјави.

Далекусежни изјави се рефлектираат, помеѓу другите работи и на менаџерските планови и идните целни активности, современи погледи со респект кон идните случувања и идните економски перформанси и проекции на различни финансиски ставки. Овие далекусежни изјави вклучуваат познати и непознати ризици, несигурности и други фактори кои може да предизвикаат постојните резултати да се разликуваат од тие кои се предвидени со овие далекусежни изјави. Факторите кои може да ги предизвикаат актуелните различни резултати, покрај другите фактори, (а) промените на пазарот и состојбите; (b) потешкотиите или одложувањата во развојот на новите производи или неприфаќањето на понудите на новите производи од страна на потрошувачите; (c), промената на потребите на потрошувачите, вклучувајќи ги намалените барања на потрошувачите за нашата козметика или други постојни производи; (d) ефектите од политичките и/или економските состојби, вклучувајќи ја инфалацијата и монетарните услови, трговската, монетарната, фискалната и даночната политика во интернационални рамки; (e) конкурентските активности, вклучувајќи ги комбинациите во бизнисот, новите понуди на производи, промотивни и маркетиншки успешни инвестиции, вклучувајќи го зголемувањето на уделот на пазарот; (f) непредвидени трошоци или потешкотии или одложувања поврзани со нашиот стратешки план; (g) потешкотии, одложувања или неочекувани трошоци или помалку од очекувани трошоци или други бенефиции произлезени од нашите обновени активности; (h) помалку од очекуваниот оптек на пари од работењето или оневозможеноста на нашите фондови согласно нашите кредитни можности; (i) повисоки оперативни трошоци од очекуваните или исплатувањето на долговите; (j) потешкотии или одложувања на добавка на суровини и производи; и (k) каматна стапка или промена на девизниот курс и наши чувствителни финансиски инструменти на пазарот.