ОРИФЛЕИМ ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ПРИВАТНОСТ – ЗА BEAUTY КУПУВАЧИ ОД ORIFLAME ЗАЕДНИЦАТА ЗА УБАВИНА

Датум на објавување: 17.5.2023

Што опфаќа оваа политика?

Оваа политика ја опишува обработката на вашите лични податоци од страна на компанијата и вашите спонзори во врска со вашето учество во Oriflame  заедницата како Beauty купувач.

Кои сме ние?

Референци во оваа политика за Компанијата, ние или нас ќе значи Орифлеим Козметика ДООЕЛ, компанија која продава производи од брендот Oriflame на територијата на Северна Македонија на нашите Бренд партнери и Beauty купувачи во заедницата преку модел на социјална продажба. Нашата регистрирана адреса е ул. Кирил и Методиј бр.3, згр. 1-2/156 Скопје, а ние сме регистрирани под бројот 5020160019741.

Референците во оваа политика за вашиот спонзор се однесуваат на спонзорот именуван во е-поштата за потврда што ви ја испраќаме при регистрацијата во Заедницата за убавина на Oriflame (т.е. лицето кое ве поканило да се придружите на Oriflame Beauty заедницата како Beauty купувач или ви бил доделен за време на регистрацијата во случај кога клиентот ни се придружува без лична покана), а Вашите спонзори ќе ги означуваат Вашиот спонзор заедно со надредените спонзори на вашиот спонзор во мрежата на Oriflame, кои ќе имаат пристап до Вашите лични податоци во согласност со оваа политика. Детали за вашите спонзори може да се најдат овде.

За целите на важечкиот закон за заштита на податоците (вклучувајќи ја Општата Регулатива за заштита на податоците 2016/679 („GDPR“)), компанијата и вашите спонзори се индивидуално независни контролори на вашите лични податоци.

Ние имаме назначено лице надлежно за заштита на податоци (DPO) кој е одговорен за надзор прашања во врска со оваа изјава за приватност. Ако имате било какви прашања во врска со оваа изјава за приватност, вклучувајќи какви било барања за остварување на вашите законски права што се опишани подолу, ве молиме контактирајте го DPO на privacy@oriflame.com


Кои лични податоци ги собираме од вас?

Следниве категории на лични податоци ќе бидат собрани за вас во врска со оваа политика:

  1. Лични информации собрани од вас: Во зависност од тоа како комуницирате со Орифлеим, компанијата и/или вашиот спонзор ги собира следните информации од вас кога ќе го пополните формуларот за регистрација како член на заедницата за убавина на нашата веб-страница, купувате производи на Орифлеим, учествувајте во дискусии или други активности на социјалните медиуми на веб-локацијата, правите прегледи за производите, учествувајте во натпревар, промоција или анкета на веб-страницата, користете други услуги што ги нуди Орифлеим преку веб-страницата и апликацијата Орифлеим или на друг начин комуницирајте со компанијата (на пример , кога ќе ги контактирате корисниците на Услугата за поддршка):

Лични податоци

Дали давањето лични податоци е законско, договорно барање или е неопходен услов за склучување договор?

Можни последици од несподелување на такви информации

Име*

Договорно барање

Ако не ги дадете овие информации, нема да можете да се регистрирате како член и да купувате производи од Oriflame.

Датум на раѓање

Легитимен интерес

Ако не ги дадете овие информации, нема да можете да ги искористите специјалните понуди што им ги даваме на членовите на нашата заедница за нивниот роденден.

Поштенска адреса*;

Договорно барање

Доколку не ги дадете овие информации, нема да можете да издавате фактури/сметки поврзани со вашите нарачки, а ние сме обврзани да ја документираме нашата продажба со такви документи.

Адреса за достава*;

Договорно барање

Доколку не ја обезбедите, нема да можеме да ви ја испорачаме нарачката.

Email адреса;

Легитимен интерес

Ако не ја обезбедите, нема да можеме да ве контактираме за да ја потврдите регистрацијата преку е-пошта, да ги потврдите вашите нарачки, да го поддржиме најавувањето во случај на заборавени лозинки или да испраќаме маркетинг комуникации преку епошта.

Мобилен телефон*;

Легитимен интерес

Ако не го обезбедите, нема да можеме да ја активираме вашата онлајн сметка или да ве контактираме, вклучително и да ви испраќаме маркетинг комуникации

Вашата лозинка*;

Договорно барање

Без лозинка, не можете да ја креирате вашата сметка во нашиот онлајн систем бидејќи податоците мора да бидат заштитени

Името на вашиот спонзор и бројот на спонзорот (beauty купувач или Бренд партнер);

Договорно барање

Нашата заедница за убавина е организирана како мрежа на повеќе нивоа и секој човек се приклучува на таа структура. Познавањето на податоците на вашиот спонзор ни овозможува да управуваме со мрежата и да ги пресметаме и дистрибуираме придобивките поврзани со мрежата.

Фотографии и видео материјали

Вашата согласност

Доколку сакате, можете да додадете своја слика на вашиот кориснички профил за да ја персонализирате.

Исто така, ако изберете да оставите преглед на производот што ги вклучува вашите слики/видеа, ние ќе ги обработиме тие податоци.

Содржина во chat

Согласност и легитимен интерес

Употребата на различни алатки, производи или услуги за подобрување може да бара овие податоци. Доколку не ни ги дадете, нема да можете активно да ги користите.

 

Посочените полиња означени со (*) се задолжителни полиња - во случај да не ги дадете овие лични податоци, компанијата и/или вашите спонзори нема да можат да ги исполнат целите опишани подолу во оваа политика.   

2. Лични податоци собрани за вас:

o единствен идентификациски број на Beauty купувач;

o датум на почеток на членството; и

o датум на годишнина од членството.

 

 

 
Како се користат вашите лични податоци и која е правната основа за нивна употреба?

Компанијата и вашите спонзори ги обработуваат горенаведените лични податоци како независни контролори на податоци. Секој самостојно ги обработува вашите лични податоци за следните цели:         

  1. Обработка од страна на компанијата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Обработка од страна на вашиот Спонзор

 

 

 

 

 

 

  1. Автоматско одлучување и профилирање

 

Ние не користиме целосно автоматизирано одлучување за да го извршиме нашиот договорен однос со вас;

 

Сепак, ние ги обработуваме вашите податоци делумно автоматски со цел да ги процениме вашите специфични карактеристики (профилирање). Ние користиме профилирање за да ви обезбедиме приспособени информации и да ве советуваме за нашите производи. Ова ни овозможува да ви ги насочиме соодветните комуникации и реклами, како што се препораки за производи и услуги за кои мислиме дека може да ве интересираат.

Со кого и каде ќе се споделуваат вашите лични податоци?

 

  1. Компанијата ќе ги сподели вашите лични податоци со други компании од Орифлеим групацијата, особено со Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Stockholm, Sweden; Oriflame KosmetikVertriebs GmbH, Hegau Tower, Maggistraße 5, 78224 Singen Hohentwiel, Германија; Орифлеим Полска Сп. z o.o., ул. Волоска 22, 02-675 Варшава, Полска; Oriflame Software s.r.o., Ladova 389/10, Hejčín, 779 00 Olomouc, Чешка, за аналитички цели на ниво на група..

 

  1. Компанијата и вашите спонзори може да ги споделат вашите лични податоци со:

 

 

 

 

  1. Во случај компанијата да биде продадена или интегрирана со друга компанија, вашите лични податоци ќе бидат откриени на нашите советници и советници на потенцијалниот купувач и ќе бидат проследени до новите сопственици на компанијата.

 

Каде ќе бидат испратени вашите податоци?

 

Компанијата и вашите спонзори имаат намера да ги пренесат (вклучително и да ги складираат) вашите лични податоци во земји надвор од Северна Македонија и надвор од Европската економска област („ЕЕА“) (т.е. сите 27 земји-членки на ЕУ плус Исланд, Лихтенштајн и Норвешка) кои можат тие не обезбедуваат исто ниво на заштита како вашата земја и земјите во рамките на ЕЕА; особено: до Индија, Соединетите Американски Држави и Швајцарија.

 

Онаму каде што е тоа случај и кога преносот е извршен до подружница или добавувач на Компанијата во земја која не подлежи на Одлука за адекватност донесена од Комисијата на ЕУ, ние гарантираме дека постојат соодветни заштитни мерки за заштита на вашите лични податоци. Ова може да вклучи внесување во стандардни договорни клаузули одобрени од Европската комисија, кои бараат од обработувачот на податоците да обезбеди ниво на заштита на вашите лични податоци што е во согласност со законите на ЕУ за заштита на податоците.

 

Со користење на нашите услуги, прифаќате дека вашите лични податоци може да се префрлаат и обработуваат во земји надвор од ЕУ/ЕЕА. Преземаме чекори за да се осигураме дека секој обработувач на податоци со кој работиме надвор од ЕУ/ЕЕА е предмет на соодветни стандарди за заштита на податоците.

 

Ако имате какви било прашања или грижи за преносот на вашите лични податоци надвор од ЕУ/ЕЕА, или заштитните мерки што ги воведовме за да ги заштитиме вашите лични податоци, ве молиме контактирајте не на privacy@oriflame.com.

 

Кои колачиња ќе се користат на веб-страницатаа?

Веб-страницата користи колачиња (мали датотеки поставени на хард дискот на корисникот на веб-локацијата) за да ве разликува од другите корисници на веб-локацијата. Ова ни помага да ви обезбедиме висококвалитетно искуство додека ја прелистувате веб-локацијата и исто така ни овозможува да ја подобриме веб-страницата. Ние користиме колачиња за да го анализираме протокот на информации; прилагодување на услугата, содржината и рекламирањето; мерење на промотивната ефективност; и унапредување на довербата и безбедноста. За детални информации, прочитајте ја политиката за колачиња на Орифлеим.

 

Google Analytics

 

Google Analytics Ние се користи Google Analytics за да разбереме како посетителите се вклучат со нашите Сајтови и апликации. Ова значи дека кога ги посетувате нашите Страници или да користите еден од нашите мобилни апликации на вашиот пребарувач автоматски испраќа одредени информации на Google. Ова вклучува, на пример, веб адреса на страницата која сте ја посети и вашата IP адреса. Ќе ги најдете на деталите за тоа како Google технологијата собира и процеси податоци по овој линк https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

Ако не сакате Google Analytics да се користи во вашиот интернет пребарувач, можете да инсталирате Google Analytics. Можете да најдете повеќе за Google Analytics и Google политика на приватност тука https://www.google.com/policies/privacy.

 

Вашите права

 

Вие имате право да побарате од Компанијата:

Копија од вашите лични податоци (во најчесто користена електронска форма, доколку таквото барање го поднесете електронски);

Исто така, имате право да приговарате на некоја обработка што се заснова на нашите легитимни интереси и на обработка за цели на директен маркетинг. Понатаму, кога компанијата побарала ваша согласност за обработка на вашите податоци, имате право да ја повлечете оваа согласност

Овие права се ограничени во некои ситуации - на пример, кога компанијата може да покаже дека има законски услов да ги обработува вашите лични податоци. Во некои случаи, ова може да значи дека можеме да ги задржиме податоците дури и ако ја повлечете вашата согласност.

Онаму каде што компанијата и/или доделениот бренд партнер бара вашите лични податоци да се усогласат со законските или договорните обврски, тогаш обезбедувањето на таквите податоци е задолжително: ако таквите податоци не се обезбедени, тогаш компанијата и/или вашиот бренд партнер нема да бидат доделени. способни да управуваат со својот договорен однос со вас или да ги исполнуваат обврските што им се наметнати. Погоре, опишавме кои полиња со податоци сте обврзани да ги дадете. 

Компанијата и вашите спонзори се надеваат дека ќе можат да ги задоволат сите ваши прашања за начинот на кој ги обработуваат вашите лични податоци. Доколку се сомневате како ги обработуваат вашите лични податоци, можете да контактирате:

Ако имате нерешени проблеми, имате право и да се жалите до органите за заштита на податоците. Релевантниот орган за заштита на податоците ќе биде надзорниот орган во земјата на вашиот вообичаен престој, местото на работа или на наводното прекршување на законот за заштита на податоците.

 

Колку долго ќе ги чуваме вашите податоци?

Компанијата и вашите спонзори ќе ги чуваат вашите лични податоци за време на договорниот однос што го имате со Компанијата и, до дозволениот степен, по завршувањето на тој однос онолку долго колку што е потребно за исполнување на целите наведени во оваа политика.

Законите може да бараат компанијата и вашите спонзори да чуваат одредени лични податоци за одреден временски период. Во други случаи, компанијата и вашите спонзори секој поединечно ќе ги чуваат податоците за соодветен период по завршувањето на каква било врска со вас со цел да се заштитат од правни побарувања или да управуваат со својот бизнис.

Повеќе информации за практиката на задржување на компанијата се достапни тука.

 

Промени на ова известување за приватност

Сите промени што може да ги направиме во известувањето за приватност во иднина ќе бидат објавени на веб-страницата и, каде што е соодветно, ќе ве известат преку имеил или на друг начин. Измените ќе бидат достапни и во нашите простории.

 

Дефиниции во оваа политика

Спонзор

Спонзори

Орифлеим Заедница за убавина