Оди на главната содржина Оди на главното мени Оди на пребарување

Што е Cashback (Поврат на средства)?

Cashback е попуст пресметан на консултанската цена и акумулиран назад на вашата сметка, а користен при плаќање за вашите следни нарачки. Секој Beauty купувач добива 15% поврат на средства и секој Бренд-партнер 20% поврат на средства од вкупниот износ на вредноста на нарачката.

Повратот на средства се користи автоматски при нарачка. Вкупниот Cashback што се користи за една нарачка не може да надмине 50% од вредноста на нарачката. Ако акумулираниот Cashback е повеќе од 50% од вредноста на нарачката, преголемиот износ ќе се зачува и ќе биде достапен за употреба за идни нарачки. Повратот на средства важи за време на каталогот во кој се генерира, како и за следните 3 целосни каталози, а ќе истече на крајот на третиот каталог. Кога повратот на средства ќе се собере или е блиску до истекување, ќе добиете известување на вашиот профил

Не можете да добиете Cashback на производи без бонус поени; како што се такси, печатен материјал или примероци.

За нивната прва нарачка, Beauty купувачите и Бренд партнерите добиваат попуст за добредојде од 15%, сепак, Cashback од таа нарачка сè уште се пресметува врз основа на оригиналната, целосна цена на производот.

За да го проверите салдото со поврат на готовина, одете во Орифлеим Паричникот во левото мени од МОЈОТ ОРИФЛЕИМ.