Оди на главната содржина Оди на главното мени Оди на пребарување

Дали можам да ја откажам порачката?

Вашата порачка можете да ја откажете во многу краток временски период. Периодот кој го имате на располагање за откажување на порачката е максимално 15 минути од пласирање на порачката.

Во полето ИСТОРИЈА НА ПОРАЧКА, пронајдете ја порачката што сакате да ја откажете, кликнете на кругчето со 3 точки во горниот десен агол и ако се појави полето Откажи ја порачката, значи дека е можно истата да се откаже.

Кликнете на Откажи ја порачката и уште еднаш потврдете дека сакате да ја откажете порачката.

Доколку оваа опција не Ви е достапна, тоа значи дека Вашата порачка не може да биде откажана и е во припрема за обработка, и истата не може да биде откажана ни од страна на вработените.