Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 производ(и) во кошничка
Points to spend in the
  1. Проблем со бојата/мирисот/вкусот

  2. Оштетувања/напукнувања/површински оштетувања

  3. Конзистентност (проблем со обликот или големината)

  4. Оштетување на материјал или пораб

  5. Оштетена или непостоечка лепенка/ознака

  6. Истекување поради отворено капаче или лошо затворање

  7. Дел од производот или сетот недостасуваат

  8. Недоволно наполнет или празен производ

  9. Валкан производ поради контакт со нечистотија

  10. Функционален недостаток (неисправност)


1. Проблем со бојата/мирисот/вкусот

Бојата, мирисот или вкусот на производот е различен од сличните или исти производи.

Defects


2. Оштетувања/напукнувања/површински оштетувања

Производот или пакувањето (внарешно или надворешно) се распукани, оштетени, деформирани или изгребани.

Defects


3. Конзистентност (проблем со обликот или големината)

Производот има нееднаков облик или големина – полнењето на карминот е помало, ракавицата е пократка од другата.

Конзистентност: телниот производ се исушил или се замаглил или во внатрешноста на производот е видлив надворешен предмет. Производот се пени, а не треба да се пени итн.

Defects


4. Оштетување на материјал или пораб

Ако на производот кој е шиен или направен од материјал се воочуваат недостатоци или грешки при шиење.

Defects


5. Оштетена или непостоечка лепенка/ознака

Хартиената лепенка која се наоѓа на самиот производ и го опишува, недостасува или е оштетена.

Defects


6. Истекување поради отворено капаче или лошо затворање

Течење на производот низ било кој дел од пакувањето.

Defects


7. Дел од производот или сетот недостасуваат

Делови или дел од производот или сетот недостасуваат (кутија, капачиња, фолија, каменчиња).

Defects


8. Недоволно наполнет или празен производ

Производот не е наполнет до декларираната количина или е празен. Во случај производот да не е истечен, можно е да рекламирате недоволно наполнет или празен производ.

Defects


9. Валкан производ поради контакт со нечистотија

Производот има траги од кал, нечистотија, инсекти или други микроорганизми на или во себе.

Defects


10. Функционален недостаток (неисправност)

Било кој недостаток кој допринесува на функционалноста, користењето или изгледот на производот.

Defects