Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Почетна
  2. Грижа за корисници
  3. Шифри на серии - Модни додатоци

Шифри на серии

1. Зошто ни требаат?

Batch кодот содржи информации за тоа кога е произведен производот. Исто така содржи и информација за тоа кој и каде го направил производот. Доколку се востанови грешка за квалитет на производот го користиме Batch кодот за да ја пронајдеме причината за грешката и што е особено важно да ја запреме понатамошната дистрибуција на производите кои имаат иста грешка. Затоа ве молиме, кога правите рекламации немојте да го заборавате Batch кодот за нашата услуга биде целосна.


2. Како да најдете Batch код на модни додатоци

Batch кодот е комбинација од 4 или 6 букви и бројки. На пример: 401CA5. Batch кодот се разликува од податоците кои означуваат рок на траење (EXP DATE или само EX(P). На долната слика се наоѓаат примери на локација на Batch кодовите на различни видови модни додатоци.

Batch code