Skip to main content Skip to main menu Skip to search
0 производ(и) во кошничка
Points to spend in the
  1. Зошто ни требаат?
  2. Козметички производи
  3. Модни додатоци
  4. Wellness производи


1. Зошто ни требаат?

Batch кодот содржи информации за тоа кога е произведен производот. Исто така содржи информации за тоа кој и каде го направил производот. Доколку се востанови грешка во квалитетот на производите, овој код се корсити за да ја најдеме причината за грешката и што е особено важно, да ја прекинеме понатамошната дистрибуција на производите кои имаат иста грешка. Затоа ве молиме, кога правите рекламации на производ немојте да го изоставите Batch кодот за нашата услуга да биде комплетна.

.


2. Козметички производи

Batch кодот е комбинација од 4 или 5 букви и бројки. Пример: LD7P1. Batch кодот се разликува од податоците кои означуваат рок на траење (EXP DATE или само EX(P). На сликата подолу се наоѓаат примери на Batch кодови на различни видови козметички производи.

Batch code

3. Модни додатоци

Batch кодот е комбинација од 4 или 6 букви и бројки. Пример: 401CA5. На сликите подолу се наоѓаат примери на Batch кодови на различни модни додатоци.

Batch code

4. Wellness производи

Batch кодот е комбинација од 4 или 12 букви и бројки. Пример: MA9H5 или CM91384811Z4 На сликите подолу се наоѓаат примери на Batch кодови на Wellness производи.

Batch code