Skip to main content Skip to main menu Skip to search

Одржливост

Нашата долгорочна визија во Орифлеим е да станеме во целост одржлива компанија. Ова значи да живееме внатре во ограничувањата на нашата планета, почитувајќи ја околината и допринесувајќи за развојот на чесно друштво во кое секој има можност за напредување.

Oва е причина зошто, кога ги развиваме нашите производи, секогаш се стремиме да користиме природни состојки кои се во склад со нашата политика кон средината и не се штетни за истата. Ние сме една од првите компании која користи екстракти од растенија во производите за нега на кожа и секогаш се обидуваме да ја оптимизираме употребата на состојки од обновливи извори на растенија.

Иако веќе доста е сторено, ние во Орифлеим признаваме дека ова е долготраен процес и дека има уште многу да се направи. Затоа во 2013 година одлучивме да имплементираме нова стратегија за одржливост за да дефинираме 3 клучни области на кое сме посветени и на кои сме фокусирани.

Унапредување на животите на луѓето

Да создаваме можности кои ќе го подобрат животот на луѓето – за Орифлеим консултантите, потрошувачите, вработените и добавувачите, но и во пошироко значење преку активно учество во хуманитарни акции и активности внатре во заедницата.

Одговорни производи

Да донесеме убавина и благосостојба преку нашите одговорни колекции производи такашто ќе продолжиме да развиваме производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди на социјални, етички и еколошки критериуми.

Одржливост на околината

Да се поттикнува одржувањето на околината, не само преку нашите активности туку и низ целиот производствен процес. Областите на кои сме фокусирани вклучуваат користење на состојки од одржливи извори секогаш кога е тоа можно, намалување на емисијата на штетни материјали во воздухот и водата и намалување на вкупната количина отпад.