Оди на главната содржина Оди на главното мени Оди на пребарување

Општествена одговорност

За нас, еколошката благосостојба е врската што ја имаме со нашата непосредна околина и природниот свет.
Тоа нè поттикнува да развиеме позитивен однос со нашата околина и да ја почитуваме природата и луѓето.

Почитувањето на природата започнува со вистинско вреднување на она што таа го обезбедува, како што се чист воздух и вода, стабилна клима, плодна почва и богат биодиверзитет. Во пракса, ова значи работа кон уништување на шумите, ограничување на загадувањето на воздухот, копното и водните патишта, де-карбонизирање на нашата побарувачка за енергија, гориво и состојки и поттикнување на побарувачката за еколошки одговорни производи.

Нашите напори да станеме поодржливи се фокусираат на три главни области на влијание:

• Заштита на нашата клима
• Зачувување на нашите шуми
• Грижа за нашите океани и водни патишта

Сето тоа е поткрепено со општествена одговорност.

   


Сакате да знаете што друго правиме за да ги направиме вашите производи за убавина поодржливи?

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ