Оди на главната содржина Оди на главното мени Оди на пребарување

Социјални причини

Oriflame отсекогаш бил посветен застапник за промовирање на благосостојбата. И додека ова се усогласува со нашата деловна филозофија, тоа се проширува понатаму во добротворните иницијативи што ги преземаме од основањето на Oriflame во 1967 година.


Oriflame Фондација


Фондацијата Oriflame има за цел да ги зајакне ранливите деца и млади жени обезбедувајќи им можности да ги променат своите животи на подобро. Поточно, за оние кои се најранливи во општеството.
   
Фондацијата овозможува долгорочни добротворни обврски и партнерства, како и средство за мерење на нашата поддршка. Ова вклучува соработка со избрани НВО и глобални добротворни организации и обезбедување грантови за проекти или иницирани или одобрени од локални/регионални тимови.
  
Преку овие напори, Фондацијата Oriflame не само што ја зајакнува нашата репутација како општествено одговорна компанија туку служи и како катализатор за привлекување талентирани вработени, водени од вредност и Бренд партнери.

 Af Jochnick Фондација

Ние веруваме дека секој има одговорност да придонесе и да изгради подобри општества – на кој било начин. Тоа го правиме со поддршка на големи организации и големи луѓе кои работат на подобрување на секојдневниот живот на луѓето.
 
Се фокусираме на поддршка на проекти кои имаат позитивно влијание врз благосостојбата на децата, образованието, здравјето, демократскиот развој и климата.
 
Ние поддржуваме проекти на глобално ниво и работиме заедно со организации на сите континенти. Поддржавме над 250 проекти во 65 земји на пет континенти и обезбедивме образование за повеќе од 100.000 деца во изминатите 15 години.