Оди на главната содржина Оди на главното мени Оди на пребарување

Добредојдовте на нашиот портал за преземање за декларации за усогласеност на ЕУ за производи според чл. 15 т.е. Анекс II, ст. 1,4 реченица 1 лит. ј) на Регулативата (ЕУ) 2016/425 која важи од 21 април 2018 година. За декларација на ЕУ со важност пред горенаведениот датум, ве молиме стапете во контакт со нас на:

ACCglobalcompliance@oriflame.com

 

45304 EU Declaration of Conformity

45428 EU Declaration of Conformity

45430 EU Declaration of Conformity

45431 EU Declaration of Conformity

45518 EU Declaration of Conformity

46475 EU Declaration of Conformity

46476 EU Declaration of Conformity

46564 EU Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity 429821 Square Sunglasses updated

EC Declaration of Conformity 454291 Chic Sunglasses updated

47240 EU Declaration of Conformity